MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) EN RELACIÓ ALS RECURSOS HÍDRICS A LA COMARCA DEL PRIORAT

Moció presentada per la CUP de la Diputació de Tarragona al Ple del 27 d'octubre de 2017