MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) PER A LA CREACIÓ D'UN ESPAI DE TREBALL I COORDINACIÓ CONJUNT ENTRE LES ENTITATS I L'AJUNTAMENT

Moció de la CUP Riudoms per al Ple de març de 2017