MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) SOBRE EL TANCAMENT DEL CENTRE D’INTERNAMENT D’ESTRANGERS DE BARCELONA

Moció que presenta la CUP Riudoms al ple de març de 2017 

Fitxer: