El Codi de Bon Govern, un dels principals punts del darrer Ple Municipal

En el darrer Ple Ordinari Municipal de l'Ajuntament de Riudoms es va fer l'aprovació inicial del Codi de Bon Govern. Tot i que és una bona iniciativa, la CUP farem propostes per mirar de millorar aquest Codi, treballant en que ampliï els requeriments de transparència i participació ciutadana. 

El Govern de l'Ajuntament de Riudoms va proposar al passat Ple Ordinari una proposta inicial de Codi de Bon Govern, que es deriva d'una proposta de la Federación Española de Municipios y Provincias. Tot i ser una bona iniciativa, la proposta de CiU Riudoms obviava per complet punts bàsics d'aquesta proposta inicial, com per exemple els apartats "mesures per a la millora de la democràcia participativa" o el "marc per a la participació 2.0". Tal i com ja vam comentar els nostres regidors en la sessió Plenària, a banda d'incloure aquests punts, també caldria incloure punts de revisió, avaluació i ampliació en aquest Codi de Bon Govern. El passat 29 de gener va entrar en període d'exposició pública, fet que suposa que hi ha un període d'al·legacions durant els propers dies. En la mesura que sigui possible, la CUP farem propostes de modificació per tal que aquest codi pugui millorar i alhora fem una crida a la ciutadania perquè també les presenti. Si teniu algun dubte o proposta, podeu contactar amb nosaltres (riudoms@cup.cat).

 

 

Durant el Ple vam fer preguntes relatives als Decrets d'Alcaldia, vam fer propostes per millorar el model de Declaració de Béns dels càrrecs públics i vam fer els següents precs i preguntes:

 

COM FUNCIONEN LES APORTACIONS I ACTES EN FAVOR DE LA MARATÓ DE TV3?

S'envia carta a totes les entitats perquè per promoure accions de recolecta de fons?

Es comunica a tots els comerços que poden fer aportacions per al bingo de la marató?

Des de quina regidoria es coordina totes aquestes activitats?

PREC PER PROMOURE UNA MAJOR COORDINACIÓ PER LA PROMOCIÓ CONJUNTA DE LA MARATÓ

 

PREC SOBRE EL CANAL I LLICÈNCIA YOUTUBE

Actualment els vídeos dels Plens Municipals es troben amb una llicència estandar de youtube que no permet lús de les imatges ja que és de caràcter privat, per això, demanem que s'apliqui una llicència lliure “Creative commons” per poder facilitar el seu ús i difusió.

Actualment des de l'ajuntament es tenen en actiu dos canals de youtube i demanem la seva unificació.

 

PREGUNTA SOBRE LA VIDEOVIGILÀNCIA

Atès que sabem de l'existència de cameres de videovigilància, demanem conèixer i saber:

On es troben i quins equipaments disposen d'aquest servei?

Es troben tots degudament identificats tal i com marca la LOPD?

Qui té accés i control de les imatges i enregistrament d'aquestes?

Qui són els responsables tècnic i polític d'aquest mitjans?

Existeix algun cost regular de funcionament d'aquest mitjans; manteniment o llicències?

 

PREGUNTA SOBRE PISTES DE PÀDEL

Quina és la situació actual de la pistes de padel municipals?

 

PREGUNTA SOBRE MESES DE CONTRACTACIÓ

Donat que recentment ens han convocat a l'adjudicació del contracte del bar del camp de futbol demanem:

Per quin motiu no se'ns va oferir de participar en el plec de clàusules?

Per quin motiu no em estat cridats a participar a la resta de contractacions com ara la maquina escombradora o les carpes?

 

PREC PER PARTICIPAR A LA REDACCIÓ DE LES CLÀUSULES DE TOTES LES CONTRACTACIONS,

Més que no pas participar en els òrgans de deliberació, que entenem haurien de ser tècnics i a més suposen un cost per a l'adminsitració, demanem formar part de la redacció de les clàusules de les contractacions.

 

PREGUNTA SOBRE COSTOS DE LA CAVALCADA DE REIS

Demanem saber el cost total de la festa de la legislatura (2011-2015) i també enguany 2016

Ens poden confirmar que s'han suprimit els ingressos de recaptació pel que fa a l'entrega de paquets i les persones que fan de resis?

Es demana l'explicació de com es fa la tria de les persones que cada any fan de reis, i si exiteix llista d'espera i es fa per temps d'inscripció.

 

PREGUNTA SOBRE LES OBRES AL CARRER NOU

Ja que que en els últims mesos, després de les obres de pavimentació del carrer Nou s'han fet diferents treballs per adequar el ferm i les juntes, demanem saber:

si les obres han estat totalment recepcionades per part de l'ajuntament, si aquests treballs han tingut cap cost addicional o entren en la garantia, qui són els responsables tècnics i polítics de la supervisió dels treballs i permisos.

 

PREC SOBRE LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ I ACCÉS A LA PLAÇA DURANT ELS FESTIUS

Si ha de ser una mesura definitiva, demanem que cal millorar la senyalització i indicacions per als vehicles que accedeixen a la plaça, sobretot pel C/de l'Arenal cantonada amb la Raval.

 

 

 

Cal que el Codi de Bon Govern també inclogui ítems de participació ciutadana i els màxims de millora de la qualitat democràtica del nostre poble.