Notícies de Riudoms

En aquest enllaç, podeu trobar l'ordre del dia del Ple Municipal. 

Si teniu algun prec o pregunta, ens el podeu fer arribar a riudoms@cup.cat 

Capgirem Riudoms! 

Davant la convocatòria del proper Ple Extraordinari del 30 de maig a les 9h, on es realitzarà el sorteig de les meses electorals per a les eleccions del 26J, volem exposar que:

 

 

La CUP ha presentat al Ple d’aquest vespre a l’Ajuntament de Riudoms una moció de suport als ajuntaments investigats per l’Audiencia Nacional i al Dret a Decidir. L’alcalde de Riudoms, el convergent Josep Maria Cruset, ha fet ús de les seves atribucions per vetar de l’ordre del dia el debat d’aquesta proposta.

Per tots aquests motius, el Grup municipal de la CUP proposa al Ple de l'Ajuntament de Riudoms l’adopció dels següents ACORDS:

La CUP Riudoms presentarem una moció al proper Ple Municipal per tal que l'Ajuntament de Riudoms es comprometi als següents acords:

Primer.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Riudoms als requeriments enviats per ordre de l'Audiència Nacional espanyola a diferents ajuntaments catalans per haver aprovat una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya.

En el Ple Municipal del 3 de març, la CUP va presentar una moció perquè l’Ajuntament es comprometés a desenvolupar un Pla de Comunicació Local que regulés tots els canals informatius municipals, per tal de definir quines informacions tenen cabuda en cada espai (butlletí, pantalla digital, xarxes socials, eBando, agenda d’actes mensual i web). Proposàvem que aquest Pla, tingués en compte les necessitats de les entitats i la ciutadania, per tal de fer-lo el màxim participatiu i representatiu possible.

PLE EXTRAORIDNARI 23/03/16

 

1) DONAR COMPTE, DECRETS ALCALDIA

Preguntem concreció i aclariment sobre alguns:

Contracte neteja 9 nínxols: (1398'60€)

Abans anava a càrrec dels serveis municipals de la brigada?

Perquè ara no, té a veure amb algun requisit tècnic?

Ho pot fer qualsevol empresa? Hi ha requisits específics? Quins i quina normativa ho regula? S'han demanat i valorat altres ofertes?

Podeu trobar la convocatòria a la barra lateral dreta d'aquesta pàgina. 

PLE ORDINARI -  03/03/16 – 19h

  1. LECTURA I APROVACIÓ, ACTES ANTERIORS

A FAVOR. Demanar que consti en acta la demanda de rebre la documentació telemàticament.

  1. DONAR COMPTE DECRETS ALCALDIA

Es demana informació concreta sobre alguns decrets.

  1. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’ANY 2016

EN CONTRA.

Pàgines