Notícies de Riudoms

Per tots aquests motius, el Grup municipal de la CUP proposa al Ple de l'Ajuntament de Riudoms l’adopció dels següents ACORDS:

La CUP Riudoms presentarem una moció al proper Ple Municipal per tal que l'Ajuntament de Riudoms es comprometi als següents acords:

Primer.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Riudoms als requeriments enviats per ordre de l'Audiència Nacional espanyola a diferents ajuntaments catalans per haver aprovat una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya.

En el Ple Municipal del 3 de març, la CUP va presentar una moció perquè l’Ajuntament es comprometés a desenvolupar un Pla de Comunicació Local que regulés tots els canals informatius municipals, per tal de definir quines informacions tenen cabuda en cada espai (butlletí, pantalla digital, xarxes socials, eBando, agenda d’actes mensual i web). Proposàvem que aquest Pla, tingués en compte les necessitats de les entitats i la ciutadania, per tal de fer-lo el màxim participatiu i representatiu possible.

PLE EXTRAORIDNARI 23/03/16

 

1) DONAR COMPTE, DECRETS ALCALDIA

Preguntem concreció i aclariment sobre alguns:

Contracte neteja 9 nínxols: (1398'60€)

Abans anava a càrrec dels serveis municipals de la brigada?

Perquè ara no, té a veure amb algun requisit tècnic?

Ho pot fer qualsevol empresa? Hi ha requisits específics? Quins i quina normativa ho regula? S'han demanat i valorat altres ofertes?

Podeu trobar la convocatòria a la barra lateral dreta d'aquesta pàgina. 

PLE ORDINARI -  03/03/16 – 19h

  1. LECTURA I APROVACIÓ, ACTES ANTERIORS

A FAVOR. Demanar que consti en acta la demanda de rebre la documentació telemàticament.

  1. DONAR COMPTE DECRETS ALCALDIA

Es demana informació concreta sobre alguns decrets.

  1. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’ANY 2016

EN CONTRA.

Transparència econòmica

El document de transparència econòmica conté tota la informació econòmica des del mes de juny fins al mes de desembre de 2015, i recull els següents aspectes

  • Assistències dels càrrecs electes a les reunions dels òrgans de l'Ajuntament de Riudoms i el Consell Comarcal
  • Nòmines percebudes pels càrrecs electes
  • Ingressos i despeses de la CUP Riudoms
     

En les properes setmanes, es publicaran els comptes del primer trimestre de 2016.

Amb la voluntat d'acostar informació que considerem rellevant per a la ciutadania, en aquest cas a les respectives entitats riudomenques, fem extensiva la convocatòria de diverses subvencions que ofereix la Diputació de Tarragona per a l'any 2016:

- Subvencions per a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal

L’Esquerra Independentista tornem a sortir al carrer. Aquest cop, i com cada any, en motiu del 8 de Març, dia de les Dones Treballadores. A diferència del què poden opinar alguns sectors de la societat catalana, la feina feminista encara no està feta i cal que seguim lluitant amb més intensitat que l’any anterior.

Pàgines