Valoració dels resultats de la Consulta 2014 a Riudoms

En els darrers dies, i mitjançant el Butlletí d’Informació Municipal, l’Ajuntament de Riudoms ha publicat els resultats de la consulta sobre el “Futur” de Riudoms. És per això que la CUP Riudoms vol incidir en alguns aspectes claus relatius a l'anàlisi dels resultats obtinguts, alhora que es reafirma en les reflexions realitzades en l'anterior valoració.  

En primer lloc, a dia d'avui encara es desconeix el criteri seguit en l'elecció de les preguntes i les respostes de la “Consulta 2014”.

En segon lloc, segons la informació pública de l’Institut Nacional d’Estadística de Catalunya, al 2011 hi havia a Riudoms 5308 persones majors de 16 anys. Agafant aquesta dada de referència, s’ha fet un càlcul aproximat sobre la participació. 365 vots suposen ,aproximadament,  el 6,88% de les persones que hi podien participar. Per tant,  concloem que 7 de cada 100 persones van participar en la consulta.

En conseqüència, desconeixem quina legitimat pot donar aquest resultat de participació a l’Ajuntament de Riudoms per dur a terme les diferents propostes tenint en compte que no hi havien uns criteris d'aplicació marcats prèviament pel que fa al percentatge de participació i vots afirmatius de cadascuna de les preguntes.

Tot i que el comunicat de l’Ajuntament de Riudoms assegura que es tindran en compte “els factors tècnics i econòmics i les visions de les persones i els col•lectius més directament afectats”, el cert és que aquestes factors, visions o opinions no es coneixien abans del període de votacions, i per tant, no han pogut ser consultats pels riudomencs a l’hora de donar la seva opinió.

Finalment, derivem d’aquest procés, mancat de qualsevol criteri de control de les preguntes i dels resultats, així com dels debats corresponents, només ha servit per legitimar públicament diverses accions que l’Ajuntament de Riudoms ja tenia previstes. Aquest tipus de consultes no s’entenen des de la CUP Riudoms com a exemples de participació ciutadana.

Des de la CUP Riudoms, estem decidits a participar en l'organització de processos participatius que permetin millorar el desenvolupament social i polític del municipi,  sempre que aquests es desenvolupin amb les màximes garanties democràtiques i informatives. Així doncs, instem a l'Ajuntament de Riudoms a estendre a la resta de formacions polítiques, i a la ciutadania en general, qualsevol proposta de participació que es puguin dur a terme al municipi per tal de millorar-ne la seva organització i execució.